Les multiplicacions de dos xifres

ACTIVITAT Nº 1

ACTIVITAT Nº 2

Comentaris